Staff
Kazuhiko KAWAMOTO, Professor
Hiroshi KERA, Assistant professor
Maki WATANABE, Secretary

Research collaborator
Kazushi Okamoto at UEC

Doctoral Program
Wu Han

Master's Program
Shiho SASAKI
Takeshi HAGA
Katsuya KOSUKEGAWA
Takumi KIUCHI
Yasuharu TANAKA
Takaaki AZAKAMI
Tomoyasu NANAUMI
Takuto OTOMO
TAN Chun Yang
Kosuke SUMIYASU

Undergraduate Program
Kazuki YODA
Takuma FUKUDA
Yuki HIBINO
Ru ITO
Kaito SUGIYAMA