Staff
Kazuhiko KAWAMOTO, Professor
Hiroshi KERA, Assistant professor
Maki WATANABE, Secretary

Research collaborator
Kazushi Okamoto at UEC

Doctoral Program
Wu Nan
Shingo AYABE

Master's Program
Takaaki AZAKAMI
Tomoyasu NANAUMI
Takuto OTOMO
Chun Yang TAN
Kosuke SUMIYASU
Tsuyoshi TAKANO
Kazuki YODA
Takuma FUKUDA
Yuki HIBINO
Ru ITO
Kaito SUGIYAMA
Dong XIYING
Takehiro KASUGA

Undergraduate Program
Yuta SATO
Taishu ARASHIMA
Ryo KAMIYA
Ayumu UEYAMA
Ryo SHIBASAKI
Yusuke MARUMO